ارسان تهویه نسیم ارسان تهویه نسیم


درب سردخانه


خدمات درب سردخانه حرفه ای


 درب سردخانه که تنها محل فرار سرمای تولید شده است ، حتما باید با برنامه ریزی مرتب باز کردن آن به حداقل برسد.

و در زمان سرویس سردخانه حتما باید درب ها رگلاژ و از لحاظ درز بندی حتما باید بررسی و کنترل شود.

درب های سردخانه از لحاظ بازشو به سه صورت می باشد:

1- درب لولایی
2- درب کشویی
3- درب کر کره ای


گالری تصاویر درب سردخانهcopy all right reserved ©