ارسان تهویه نسیم ارسان تهویه نسیم


آیس بانک


خدمات آیس بانک حرفه ای


آیس بانک یا همان مخزن اب سرد که برای انبار کردن اب سرد می باشد.
آیس بانک در سرمایش تهویه مطبوع کاربردی ندارد و بیشتر برای صنایع مختلف در دماهای مختلف کاربرد دارد: مثل صنایع داروسازی ، صنایع لبنیاتی ، مواد غذایی و...
ویا هرجایی که نیاز با انبارک اب سرد برای خنک کردن سیستم مورد نیاز باشد
آیس بانک از لحاظ مبرد در رده ی تجهیزات فریونی در صنعت سرمایشی می باشد و همانطور که در عکس می بینید اواپراتور (تبخیر کننده - گرماگیر ) ان در داخل مخزن اب سرد سیستم قرار گرفته است.


گالری تصاویر آیس بانکcopy all right reserved ©