ارسان تهویه نسیم ارسان تهویه نسیم


یخساز


خدمات یخساز حرفه ای


 همانطور که از اسم آن مشخص میباشد نام دستگاهی است که برای تولید یخ  استفاده میشود. همانند سایر دستگاه های سرمایش فریونی دارای اجزای اصلی کمپرسور ، کندانسور، شیرانبساط و اواپراتور می باشد البته باتوجه به تکنولوژی سال ساخت آن دارای اجزای فرعی نیز می باشد
و اواپراتور(گرماگیر) آن به شکلی می باشد که فریون سرد کننده در داخل قالب های یخ جریان دارد
و آب باریختن برروی قالب ها دمای اب گرفته شده و تبدیل به یخ میشود


گالری تصاویر یخسازcopy all right reserved ©