ارسان تهویه نسیم ارسان تهویه نسیم


یخچال ویترینی صنعتی


خدمات یخچال ویترینی صنعتی حرفه ای


 یخچال ویترینی صنعتی یکی از دستگاه  های سرمایشی می باشد که سردکننده آن  فریون میباشد و همانند سایر تجهیزات فریونی شامل کمپرسور(متراکم کننده ) ، کندانسور(گرماده ) ، شیرانبساط (شیر فشار شکن)و اواپراتور (گرماگیر ) می باشد
 
این دستگاه معمولا درفضاهایی استفاده میشود که باید محتویات سردشونده در معرض عموم باشد
مانند رستوران، آشپزخانه های صنعتی بزرگ و صنعت داروسازی و شیمیایی


گالری تصاویر یخچال ویترینی صنعتیcopy all right reserved ©