ارسان تهویه نسیم ارسان تهویه نسیم


تعمیر موتور خانه


خدمات تعمیر موتور خانه حرفه ای


 تعمیر موتورخانه به تعمیرات تجهیزات سرمایشی و گرمایشی اطلاق می شود.
 
در داخل موتورخانه دستگاه های تولید گرما ، تولید سرما و توزیع کننده گرما و سرما وجود دارد مبدل ها نیز نقش انتقال گرما به اب با دمای پایین تر از خود را دارند
پمپ ها هم در انتقال گرما و سرمای تولید شده در موتور خانه ایفای نقش می کنند.


گالری تصاویر تعمیر موتور خانهcopy all right reserved ©