ارسان تهویه نسیم ارسان تهویه نسیم


تعمیر و نگهداری موتورخانه


خدمات تعمیر و نگهداری موتورخانه حرفه ای


 موتورخانه ساختمان محل مستقر کردن تجهیزات تولید کننده و توزیع کننده دستگاه های گرمایشی و سرمایشی ساختمان میباشد
 
دیگ و چیلر به عنوان تولید کننده گرما و سرما در ساختمان های دارای موتورخانه مرکزی همگی در یک محل به همراه پمپ ها و مبدل ها تجمیع میشوند
پمپ ها نیز اعم از خطی و زمینی به عنوان توزیع کننده مورداستفاده قرار میگیرد
لوله ها و شیرالات تعین کننده مسیر برای انتقال انرژی هستند
 
برای تعمیر و نگهداری پیشگیرانه موتورخانه باید همانند پرستار برای بیمار عمل کرد ؛ در حالتی ک دراینجا  بیماری وجود ندارد ولی تجهیزاتی با هماهنگی کار میکنند که نیاز به مراقبت دارند و باید به صورت منظم با برنامه ریزی تمامی موارد موجود سیستم ها چک شود و یادداشت برداری انجام شود و حالات مختلف دستگاه ؛ اعم از آمپر مصرفی ،دما ، فشار و هرپارامتری که تعین کننده کارکرد دستگاه  می باشد نوشته شود


گالری تصاویر تعمیر و نگهداری موتورخانهcopy all right reserved ©