ارسان تهویه نسیم ارسان تهویه نسیم


دیگ بخار


خدمات دیگ بخار حرفه ای


 دیگ بخار هم در دیگ های فولادی مورد استفاده قرار می گیرد و ظرفیت های دیگ بخار را بر اساس ظرفیت تولیدی آب مایع به بخار آب بر ساعت تعریف میشود
 منظور از "دیگ 4 تن اراک " این است که این دیگ در هر ساعت 4هزار کیلوگرم(لیتر) آب را به بخار تبدیل کرده و ساخت کارخانجات ماشین سازی اراک می باشد.


گالری تصاویر دیگ بخارcopy all right reserved ©