ارسان تهویه نسیم ارسان تهویه نسیم


سرویس چیلر


خدمات سرویس چیلر حرفه ای


 سرویس چیلر  در دوره های منظم باید انجام شود با توجه به کار کرد دستگاه چیلر به دونوع تهویه مطبوع و صنعتی استفاده میشود.

بدیهی است که استفاده صنعتی به دلیل کارکرد بیشتر به نسبت تهویه مطبوع که اغلب در فصل گرما استفاده میشود  بیشتر و منظم تر باید سرویس شود تا از خرابی های احتمالی جلو گیری شود
سرویس چیلر شامل چک و بروزاوری سیستم الکتریکی شامل مدار فرمان راه اندازی و سیستم قدرت برق رسانی میشود.

و بررسی عملکرد مکانیکی چیلر که در صورت نیاز کمپرسور و شیرهای خط فریون کنترل و به روزاوری میشود سرویس چیلر تراکمی نیازمند کنترل دقیق مدار فرمان و بهبود عملکرد سیکل فریون می باشد.


گالری تصاویر سرویس چیلرcopy all right reserved ©