ارسان تهویه نسیم ارسان تهویه نسیم


تعمیرکار چیلر


خدمات تعمیرکار چیلر حرفه ای


 تعمیر کار چیلر

معمولن افراد مختلف و مهندسین مختلفی تعمیر کار چیلر تلقی میشوند و هرکسی که برای رفع عیب و تعمیر چیلر پای دستگاه برود و ان را از  حالت خامی دراورده و سرما بگیرد را تعمیر کار چیلر میگویند
در این صنف همانند سایر صنایع کشور همه نوع افراد ی مشغول فعالیت میباشند که از کاراموز گرفتا تا تکنسین و متخصص همگی با چیلر سروکله دارند.

موفق ترین این قشر افرادی هستند که در کنار تجربه، علم به موضوع دارند و از تعهد بیشتری نسبت به سایر افراد  به کارفرما دارند دروس تئوری به تنهای نمیتواند به تعمیر و بهره برداری از دستگاه کمک کند و به همین شکل تجربه ی خالی که از ازمون و خطا برامده نمیتواند به تنهایی برای بهره برداری ازی چیلر به کار اید.


گالری تصاویر تعمیرکار چیلرcopy all right reserved ©