ارسان تهویه نسیم ارسان تهویه نسیم


اسیدشویی چیلر


خدمات اسیدشویی چیلر حرفه ای


چیلر صنعتی چیلر صنعتی به چیلری گفته میشود در خنک کردن آب که مورد استفاده در صنایع می باشد به کار گرفته میشود، مانند صنایع داروسازی ، تزریق پلاستیک ، تولید نوشیدنی ها ، قوطی سازی و... مورد بهره برداری قرار میگیرد. تعمیر نگهداری پیشگیرانه مهمترین امر در راستای بهره برداری و راهبری سیستم میباشد بدین معنی که با نگهداری منظم و طبق برنامه از خرابی های احتمالی و خسارت جلو گیری میشود. کمپرسور چیلر خرابی های کمپرسور شامل ایراد مکانیکی و یا ایراد در سیستم قدرت و یسم پ پیچ را شامل می شود. تعمیرات چیلر از لحاظ مکانیکی شامل تعمیر کمپرسور و سرویس تجهیزات چیلر می شود.


گالری تصاویر اسیدشویی چیلرcopy all right reserved ©