ارسان تهویه نسیم ارسان تهویه نسیم


تعمیر سردخانه


خدمات تعمیر سردخانه حرفه ای


 تعمیر سردخانه ، تعمیر سردخانه فریونی ، تعمیر سردخانه زیر صفر ، تعمیر سردخانه بالای صفر ، تعمیر سردخانه صنعتی ، تعمیر سردخانه مواد غذایی ، تعمیرات سردخانه
 
هم اکنون برای خدمات حرفه ای  سردخانه  تماس بگیرید
سردخانه ها که معمولا انباری کردن محصولات فاسد شدنی هستند
تعمیر سردخانه فریونی به معنی تعمیرات انجام شده بر روی متعلقات سردخانه می باشد.
سردخانه دارای اجزای کمپرسور ، کندانسور ، شیر انبساط و اواپراتور می باشد که با مدار فرمان الکتریکی به هم مرتبط شده که فرآیند سردسازی رو انجام میدهند
سردخانه های فریونی به دو دسته ی بالای صفر و زیر صفر تقسیم میشود
تعمیرات سردخانه های صنعتی به معنی تعمیر سردخانه و راه اندازی سردخانه می باشد


گالری تصاویر تعمیر سردخانهcopy all right reserved ©