سرویس چیلر

خدمات سرویس چیلر حرفه ای

 

 سرویس چیلر  در دوره های منظم باید انجام شود با توجه به کار کرد دستگاه چیلر به دونوع تهویه مطبوع و صنعتی استفاده میشود.

بدیهی است که استفاده صنعتی به دلیل کارکرد بیشتر به نسبت تهویه مطبوع که اغلب در فصل گرما استفاده میشود  بیشتر و منظم تر باید سرویس شود تا از خرابی های احتمالی جلو گیری شود
سرویس چیلر شامل چک و بروزاوری سیستم الکتریکی شامل مدار فرمان راه اندازی و سیستم قدرت برق رسانی میشود.

و بررسی عملکرد مکانیکی چیلر که در صورت نیاز کمپرسور و شیرهای خط فریون کنترل و به روزاوری میشود سرویس چیلر تراکمی نیازمند کنترل دقیق مدار فرمان و بهبود عملکرد سیکل فریون می باشد.